1_nereyekadar
2_seneyebugun
3_cetinceviz
4_eskimeyenoyun
5_yenibastan
6_aktorkean
7_sanat
8_sehervakti
9_acabahangisi
10_idealbirkoca
11_sylvia
12_altingol
13_zelda
14_tuhafbircift
15_terlik
16_cilginhaftasonu
17_ihtiras
18_buadrestebulunamadi
19_pembepirlantalar
20_donmedolap
21_kacamak
22_tepetaklak
24_askinyasiyok
25_ikininbiri
26_gonulhirsizi
Çılgın Ruh
Özel Hayatlar
Yaklastikca
30_nilgunbelgunle
31_isimsehirhayvan
Mutfak Cadıları

Geçmiş Oyunlar

  

  Tiyatro İstanbul, geçmiş sezonlarda güzel eserler sunarak, tiyatroseverlerle buluşturdu.

  Tiyatro İstanbul'un geçmiş dönemlerde sahnelediği oyunları bu bölümde inceleyebilirsiniz...


  "Nereye Kadar", "Seneye Bugün", "Çetin Ceviz", "Eskimeyen Oyun",  "Yeni Baştan",
  "Aktör Kean", "Sanat", "Seher Vakti", "Acaba Hangisi", İdeal Bir Koca", Sylivia",
  "Altın Göl", "Zelda", "Tuhaf Bir Çift", "Terlik", "Çılgın Hafta Sonu", İhtiras", "Bu Adreste
  Bulunamadı", "Pembe Pırlantalar", "Dönme Dolap", "Kaçamak", "Tepetaklak",
  "Çıkmaz Sokak Çocukları", "Aşkın Yaşı Yok", İkinin Biri", "Gönül Hırsızı", "Çılgın Ruh",
"Özel Hayatlar", "Yaklaştıkça, "Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi", "İsim Şehir Hayvan",
"Mutfak Cadıları"...